Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

Tijdens individuele therapie werk ik met ACT-methode, een vorm van gedragstherapie. Deze methode is eind 20eeeuw bedacht door de Amerikaan Steven Hayes. Steve Hayes is hoogleraar aan de University Nevada afdeling psychologie en tevens ook psycholoog. Sinds 2011 is ACT officieel evidence based in de states.

Zelf heb ik de opleiding tot ACT therapeut gevolgd bij Gijs Jansen. Gijs Jansen, psycholoog aan de Radboud Universiteit en schrijver van verschillende boeken in introduceerde de ACT-methode in Nederland. Met behulp van ACT leer ik je anders kijken naar de gedachtes en gevoelens die je belemmeren. Samen gaan we op zoek naar waar je blokkeert, waar er een bepaalde rigiditeit en vooral inflexibiliteit zit in jouw gedachtenpatronen.

Meer weten over ACT? Bezoek eens de website: https://www.timetoact.nl/